Sveriges nationalparker

Interaktionsdesign

Stockholmsbaserad designer och grafisk formgivare. Åsa Ericson erbjuder professionell hjälp med webbdesign, UX, branding, kommunikation och trycksaker.

SVERIGES NATIONALPARKER

En interaktiv tjänst.

Projektet är genomfört som en del av en större kurs i Interaktiv form vid Linköpings Universitet. Den mobila tjänsten är centrerad kring Sveriges Nationalparker och är avsedd att informera samt engagera användaren  genom bland annat geocaching-funktioner.  Genom dessa kan användaren tävla med sig själv samt andra användare genom att genomföra speciella uppdrag kopplade till de olika parkerna.

Fokusområden: Interaktionsdesign