Personal Space

Stockholmsbaserad designer och grafisk formgivare. Åsa Ericson erbjuder professionell hjälp med webbdesign, UX, branding, kommunikation och trycksaker.

PERSONAL SPACE

Packaging Sweden.

Pers,on,lig (- σ -) – adj. -t -a ut|rymme s. -t -a;

En subjektiv upplevelse av att vilja avskärma sig ifrån yttre kontakt. Om andra individer kliver innanför den osynliga sfären försvinner den magiska laddningen i det personliga utrymmet. I denna box finns ditt alldeles egna utrymme som tillhör bara dig. Luften är inte fri. Den är din.

En ambition att förpacka den svenska mentaliteten. Svenskar är i regel angelägna om att bibehålla sitt personlig utrymme och fysisk kontakt ses ofta som något mycket intimt. Boxen konstruerades i en uppsättning av olika mönster, designade för att uppfylla olika människors smakpreferenser och således uppfylla idén “personal” i konceptet personal space.

Fokusområden: Branding, Förpackningdesign