CBC – Clean by Cortex

Branding

Stockholmsbaserad designer och grafisk formgivare. Åsa Ericson erbjuder professionell hjälp med webbdesign, UX, branding, kommunikation och trycksaker.

CLEAN BY CORTEX

Svensk vattenreningsteknik.

Under hösten 2014 utvecklade vår projektgrupp en marknadsplan för expansionen av det svenska varumärket Clean by Cortex AB (CBC) på den kinesiska vattenreningsmarknaden. Under projektets gång producerade vi informationsfoldrar, designförslag för en uppdatering av företagets hemsida samt en utvecklad version av företagets grafiska profil.

Projektet är genomfört i samarbete med Nils Nyebølle, Merima Mesic, Victor Camnerin samt Linn Falck.

Fokusområden: Branding, Webbdesign